Omfattende vegarbeid på Vaset i gang

Tre vegprosjekter er i gang i Vaset - to kommunale og en fylkeskommunal.