Ungdom inviteres til å skrive og danse en historie

Av

I løpet av de neste månedene vil ungdomsklubben, VCK WildCats og biblioteket prøve seg på kunststykket å gjøre ord om til dans.