Med mekanisk trekk i skorsteinen er det mulig å begrense utslippet av svevestøv inn i boligen med opptil 80 prosent og gjøre opptenningen lettere, sier Arve Espelienved Interiørsenteret på Fagernes.

-. Fyring med ved er hyggelig og ikke minst CO2-nøytralt, men mange vedovner har et dårlig rykte på grunn av utslippet av svevestøv. En vitenskapelig test, som er gjort av PHX Innovation og validert av et anerkjent dansk teknologisk institutt, viser at en mekanisk røyksuger kan redusere røykutslippet i stuen med 80 prosent, samtidig som utslippet ut i naturen reduseres med 20 prosent.

- Hver gang døren på en vedovn åpnes slippes en liten mengde røyk ut i rommet. Vi har alltid visst at røyksugeren har en effekt, fordi det dannes et vakuum i forbrenningskammeret, som reduserer utslippet. Nå har vi konkrete tall som viser hvor stor effekt røyksugere har, sier Arve Espelien fra Interiørsenteret AS. Det har betydning for de omkring 62 500 ildstedene i Oppland.

Mindre svevestøv

Selv om man investerer i en helt ny vedovn vil mange fortsatt oppleve at det ikke er tilstrekkelig med trekk i den opprinnelige skorsteinen, og analysen viser en tydelig effekt i både gamle og nye ovner. Det mekaniske trekket minsker også utslippet av svevestøv fra skorsteinen og mørk røyk, hvilket er godt for utemiljøet. - Dårlig forbrenning vil helt naturlig gi en del luktplager utendørs. Røyksugeren forbedrer forbrenningen, fordi den sikrer rett trekk til forbrenningen, som er med til å redusere luftplagene og omdanner mørk røyk til en fin, tynn og hvit røyk, forklarer Arve Espelien.

Fem lette trinn til god opptenning:

Følg Arve Espelien fem trinn til korrekt opptenning for å få mest ut av peisen eller vedovnen.

1) Gjør ildstedet klart: Rens ildstedet og tøm askeskuffen. Sørg for at luftventilen står åpen.

2) Bruk riktig brenselsved: Bruk kun tørt tre - maksimalt 18 prosent fuktighet, som helst har tørket i minst ét år. Det beste tre er bøk, ask, eik, alm og rogn. Bruk aldri trykkimpregnert tre!

3) Gjør klar til å tenne opp: Legg to-tre stykker ved nederst, og legg små stykker opptenningsbrensel oppå på kryss og tvers. Øverst legger du tennbriketter.

4) Tenn opp: Sett ild til tennbrikettene, som raskt tenner de små trestykkene og de større stykker tre. Hvis luftventilene ikke tilfører nok luft, så bør døra til vedovnen stå litt åpen, inntil ilden har fått fatt. Har du en røyksuger, så får ilden fatt etter få minutter.

5) Når ilden har fått fatt: Du kan nå justere trekkventilene i vedovnen etter produsentens anvisninger og på den måte styre temperaturen. Overfyll aldri ovnen. Det er bedre å legge på ved oftere. Lukk ikke luftventilene før ilden har gått helt ut. Hvis ilden ikke får fatt kan det skyldes at skorsteinen mangler trekk, kanskje fordi den er for kort. Her kan det hjelpe å montere en røyksuger, som gir optimalt trekk og forbrenning i vedovnen eller peisen.