ETNEDAL: Arbeidet med grøfterensk og skifting av stikkrenner på vegen mellom Flatøydegardkrysset og Lundemoenkrysset startet den 20. juni.

Etter planen skulle arbeidet avsluttes i midten av juli, men nå blir perioden forlenget med cirka to uker.

Mer penger, mer arbeid

Årsaken er at fylkeskommunen fått penger og mulighet til å gjøre noen flere tiltak på vegen. Anleggsperioden blir derfor utvidet til slutten av juli, opplyser Innlandet fylkeskommune i en pressemelding.

Brødrene Dokken AS skal skifte flere stikkrenner og skifte ut dårlige masser på ett punkt på den 7,5 kilometer lange strekningen.

Mer arbeid neste år

Neste år skal vegen forsterkes gjennom dypstabilisering og få nytt dekke.

Dypstabilisering er en metode å forsterke vegens bærelag på, uten å måtte skifte ut massene i vegen. Det vil føre til at det nye dekket som blir lagt på vegen varer lenger.

Arbeidet som blir gjort på fylkesveg 2474 i år, er en forberedelse til dette. Til sammen vil fylkeskommunen bruke cirka 15 millioner på å ruste opp denne vegstrekningen.

Stengt på dagtid

Når entreprenøren graver over vegen for å skifte stikkrenner, må vegen stenges. Perioden med stengt veg på dagtid vil vare fram til cirka 30. juli.

Vegen blir stengt mellom klokken 07.00 og 19.00 på hverdager. Den kan også bli stengt enkelte netter.

Omkjøring om fylkesveg 2442 Brendavegen er skiltet. ­­