Starter utbedringa av E16 Fagernes-Øylo i 2020

- Prosjektet er bevilget 50 millioner kroner over neste års statsbudsjett. Det betyr at vi kan begynne å kjøpe opp grunn og starte bygging i 2020, sier prosjektleder for utbedringsprosjektet på E16 i Valdres, Vegar Antonsen i Statens vegvesen.