Ny strekning på Fv. 220 mellom Bagn og Reinli er åpnet for trafikk

Nå kan trafikken opp til Reinli fra Bagn kjøre den nye strekninga på fylkesveg 220, og naboene til den smale svingete vegen i Bagn slipper gjennomgangstrafikken rundt hushjørnene. Det melder Statens vegvesen på Facebook.