Betaler mellom 1019 og 1597 kr per innbygger for kommunale veger i Valdres

Av

I Valdres er det 204 kilometer med kommunale veier. Målt per innbygger er utgiftene litt større enn «normalen».