Dette treet har hengt på ledningsnettet over vegen i over ei uke: – Hvem har ansvar? spør sinna bilist

En pendler fra Skrautvål reagerer på at ingen har fjernet treet som henger over vegen like ved Fagernes.