Stadig dyrare å bygge veg

Det blir stadig dyrare å bygge vegar i Norge.