Må vasse gjennom skogen i 20 minutter, fordi vegen er stengt

Videregående elever som bor langs Tonsåslinna får kun skoleskyss fra E16. De våger ikke gå langs fylkesveg 33. Derfor må de vasse gjennom skogen nesten to kilometer.