Gå til sidens hovedinnhold

Tilsyn om beredskap over Filefjell

Artikkelen er over 2 år gammel

Statens vegvesen, Region vest har i det vesentlige et godt planverk for beredskap på værutsatte fjelloverganger i regionen. Det viser ny rapport fra Vegtilsynet.

Filefjell: Beredskap på vegnettet skal gi sikkerhet og framkommelighet både i normalsituasjon og under påkjenning. Beredskapsplaner skal sikre tilstrekkelig overvåkning av vegene, slik at en for eksempel innfører kolonnekjøring eller stengning til riktig tidspunkt.

Få problemer med Filefjell

I rapporten viser statistikken at det over E16 Filefjell har vært midlertidig stengt i totalt fem timer fra 2015 til 2017. Til sammenligning var Rv7 Hardangervidda stengt i totalt 340 timer i samme periode. Også timer med kolonnekjøring der Filefjell har samlet på seg "beskjedne" 89 timer i perioden 2015-2017, og Hardangervidda med 929 timer i samme periode:

Strekning (2015-2017)Midlertidig stengtKolonnekjøringKolonnekjøring (over 7,5 tonn)
E16 Filefjell58970,5
RV7 Hardangervidda340929476
Rv13 Vikafjell5721-
Rv52 Hemsedalsfjellet24,5259,58,5

Mål og problemstillinger

Målet med tilsynet var å undersøke om Statens vegvesen, Region vest sikrer et oppdatert og relevant planverk for beredskap på værutsatte strekninger. Vegtilsynet undersøkte om det er utarbeidet beredskapsplaner i samsvar med krav, og om regionen sikrer at beredskapsplanene for evakuering av fastkjørt kolonne blir etterlevd for følgende strekninger:

•Ev 16 Filefjell, strekninga Maristova – Tyinkrysset

•Rv 7 Hardangervidda, strekninga Leiro – Haugastøl

•Rv 13 Vikafjell, strekninga Storehaug – Hola

•Rv 52 Hemsedalsfjellet, strekninga Borlaug – Bjøberg

Ikke utarbeidet lokale trafikkberedskapsplaner

Tilsynssakene viste samlet sett at Region vest i det vesentlige har et oppdatert og relevant planverk for beredskap på værutsatte strekninger. Vegtilsynet fant at regionen:

• Har utarbeidet regional trafikkberedskapsplan

• Ikke har utarbeidet lokale trafikkberedskapsplaner

• Har lokale instrukser for stengning og kolonnekjøring for de undersøkte strekningene

• Har beredskapsplaner for fastkjørt kolonne for de undersøkte strekningene

• Har en praksis for å sikre at alle involverte er kjent med beredskapsplanene for evakuering av fastkjørt kolonne og de rutinene som skal følges, men at det ikke alltid foreligger dokumentasjon på at denne praksisen er fulgt.

Vegtilsynet har funnet ett avvik som vil bli fulgt opp med Statens vegvesen, Region vest.

Kommentarer til denne saken