22 av bedriftene som ble kontrollert i fjor hadde så mange overtredelser at de ble anmeldt til politiet. I tillegg ble 14 transportbedrifter anmeldt for ikke å ha levert inn dokumentasjon for kontroll.

Totalt ble det avdekket over 25.000 brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene med varierende alvorlighetsgrad, skriver vegvesenet i en pressemelding.

Overtredelsene som ble anmeldt til politiet gjaldt blant annet grove brudd på reglene om pause, kjøretid og døgnhvile.

«De hadde ikke rutiner for lagring av digitale filer fra kjøretøy og sjåførkort, og flere av sjåførene kjørte fast uten ansettelsesforhold. Ingen av sjåførene førte timelister og flere hadde ikke skriftlig arbeidskontrakt. Flere av bedriftene mottok betydelig forelegg fra politiet», skriver står det i meldingen.

Les også

Syner kor viktig det er med kontrollar

Avdelingsdirektør Kjetil Wigdel i vegvesenet sier kjøre- og hviletidsreglene er like for alle i transportnæringen for tunge kjøretøy, og at de er til for å unngå at trøtte og uopplagte sjåfører kjører langs veiene våre.

– Regelverket skal også sørge for at det er like konkurransevilkår i næringen, ivareta sjåførenes arbeidshverdag og sørge for god trafikksikkerhet, sier Wigdel.