Vegvesenet flytter brakkeriggen frå Bagn til Ryfoss - Ryfoss veks med 15 tilsette

Karane frå Vang Maskin er godt i gang med arbeidet med å klargjera den komande Vegvesentomta i Ryfoss.