Vegvesenriggen i Bagn flyttes til Ryfoss

Statens vegvesen vil ha kontor- og soverigg for sine 15 ansatte på Kvamskleiva-prosjektet ved YX i Ryfoss.