Landet trenger bedre veier, men når staten gir med den hånden og samtidig grabber til seg med begge nevene blir det vanskelig å glede seg. Veistrekningen som åpner på Jevnaker er fin og nødvendig. Det er finansieringen som er problemet. Staten burde bruke av sin inntektseksplosjon til å redusere de økonomiske belastningene staten påfører næringslivet og befolkningen.

Nå er situasjonen den at den norske stat har valgt å ikke gjøre noe med drivstoffavgiftene i en tid hvor drivstoffprisene befinner seg på et vanvittig høyt nivå. Samtidig vil de nedskalere nye planlagte veiprosjekt og legge listen lavere for hvordan det norske veinettet skal utvikles i årene fremover.

På toppen av det hele skal veibrukerne få høyere bompengebelastning, og regningen for den prisøkningen som har kommet og kommer på utbyggingsprosjekter rundt om i landet. Alle skal få det verre, bortsett fra staten selv, som skal fortsette å drifte offentlig sektor minst like kostbart som de har gjort.

Staten bør spare penger på sin egen drift, ikke på investeringer i nødvendig infrastruktur. Isteden turer de frem som de alltid har gjort, og sender store ekstraregninger til folket og næringslivet. Spesielt blir lokalt næringsliv sterkt rammet fordi de må bruke både ny E16 og lokalvegen.

Det er denne dobbeltmoralen fra staten som gjør at NLF nå synes regjeringen fortjener å bli sammenlignet med juksemaker pipelort – som tar igjen og gir bort.

Norsk næringsliv trenger nå mer enn noen gang bedre rammevilkår. Dette innebærer blant annet lavere drivstoffavgift, mindre bompengebelastning og bedre veier. Når regjeringen isteden går helt motsatt vei, vil Norges Lastebileier-Forbund advare mot konsekvensene av et næringsliv som får svakere konkurranseevne og en befolkning som får dårligere råd.