– Veldig bra tiltak. Flott at det skjer noe i bygda, særlig for ungene

Familien Fjeld Johnsen var blant dem som hadde inntatt en plass langs vegen for å beskue traktorkortesjen, som var organisert av 17. maikomiteen og fritidsklubben.