Det­te er vel­komst­pak­ka du får når du flyt­ter til Vald­res

Artikkelen er over 1 år gammel

Gra­tis bu­stad­tomt, vel­komst­fest, gå­ve­kort og ein må­nad gra­tis tre­ning for alle i hus­stan­den – det­te er blant tin­ga nye inn­byg­gja­rar får som til­flyt­ta­rar til no­kon av vald­res­kom­mu­na­ne. Vi har gjort ein sa­man­stil­ling av "vel­komst­pak­ke­ne" til kom­mu­na­ne.