Ven­tar på meir pen­gar frå sta­ten: Sør-Aurdal ven­tar til haus­ten med bud­sjett­jus­te­rin­gar

Med ko­ro­na­pan­de­m­ien som bak­tep­pe går Kom­mu­ne-Norge usik­re ti­der i møte. Det gjeld også Sør-Aurdal.