Gjennom vinteren og våren har Gangsø med sin arrogante og provoserende stil, bidratt til at klimaet mellom partene var svært anstrengt opp mot tariffoppgjøret. Mot bedre viten har han bortforklart både mindrelønnsutvikling og læremangel og dermed tydelig signalisert at KS ikke tar sitt arbeidsgiveransvar for lærergruppene på alvor. Et slik skittent spill måtte få konsekvenser, og det gikk som det måtte gå. Alle lærerfagforeningene gikk til brudd.

Siden KS tok over arbeidsgiveransvaret for lærerne i 2004 har de systematisk arbeidet for å hindre at lærernes lønnsutvikling er på linje med andre kommunalt ansatte. Dette har ført til at lærergruppene tapte mer enn 14 prosent lønnsutvikling fra 2014 til 2019. Siden 2019 har denne negative utviklingen blitt ytterligere forsterket. Dette er dokumentert i en egen rapport fra 2019 og gjennom TBU (Teknisk beregningsutvalg) sine data fra lønnsoppgjørene. Likevel presterer Gangsø å si at «lærerne har vært prioritert i lønnsoppgjørene».

Samtidig har KS gjennom sitt talerør Gangsø gang på gang snakket ned verdien av lærerutdanningene. I KS sin verden er det behagelig å kunne gjemme seg bak smutthullet i opplæringsloven som gir kommunene adgang til å ansette andre med «tilsvarende pedagogisk kompetanse». Dette har ført til at mer enn 16000 av de som underviser i norsk skole mangler godkjent lærerutdanning.

KS sin manglende satsing på skolen og lærere går ut over kvaliteten på tilbudet, og det er elevene som til sjuende og sist får lide. KS sin arbeidslivspolitikk og lønnspolitikk bidrar til dårligere rekruttering til lærerutdanningene og at færre lærere ønsker å stå i yrket. Det vil ytterligere forsterke lærermangelen vi opplever i dag, med de konsekvensene det vil ha for kvaliteten i norsk skole.

Norske lærere og skoleledere er forbanna, oppgitte og frustrerte over KS og Gangsø. Mange har null tillit til den måten KS skjøtter sitt arbeidsgiveransvar. Nå er det nok! Her må det en snuoperasjon til før KS og Gangsø gjør ubotelig skade. Nå må ansvarlige politikere i KS-styret og i Stortinget / regjering kjenne sin besøkelsestid og bidra til en løsning. Ellers kan streiken bli langvarig, for streikeviljen har aldri vært større. Vend i tide, det er ingen skam å snu!