Venstre med oppmoding til ordføraren

- Venstre har sterk eigarskap til Kulturhus-saka og kjem ikkje til å sleppe ho. Venstre vil derfor, ein månad før rådmannen skal legge fram analysen, minne ordføraren om kor avgjerande det vil vere å gje denne saka ein regional profil.