-Vi skal jobbe med dette i to år. Utvalget ble nedsatt på landsmøtet før sommeren, og nå er vi i gang, sier Brenna.

-Jeg mener det blir avgjørende for Venstre i alle sammenhenger å spørre oss hva som gagner næringslivet, sier Brenna.

- Uansett reform må Venstre i regjering spørre hva som fungerer i forhold til å styrke sysselsettingen i distriktene. For meg er det innlysende at bosetting hører uløselig sammen med arbeidsplasser. Vi må gå dypere inn i distriktspolitikken og lete etter de riktige tiltakene. Jeg mener det er nødvendig med et mye tydeligere fokus på de viktigste næringene i distriktene. Da snakker vi om landbruk, fiskeri og reiseliv. Disse utgjør bærebjelkene. Du finner selvfølgelig mange andre næringer i tillegg, men disse tre er viktigst, og må utvikles videre. Vi har et enormt potensiale for mer mat og bedre styring av turiststrømmen.

Høyere utdanning ut i distriktene

I dag ser vi at ungdom over hele landet strømmer ut fra stedene de kommer fra og inn til byene for å ta videre utdanning etter videregående. Distriktene tappes for ungdom. Ser i speilet ser vi at det samme skjedde i mindre skala da vi hadde landsgymnas. De få som tok videregående utdanning måtte til byene, før vi fikk desentralisert videregående utdanning. Nå er det blitt så vanlig med utdannelse etter videregående at dette nivået også må desentraliseres, skal vi klare å beholde bosettingen i distriktene, sier Brenna.

-Det må bli mulig å utdanne seg til lærer eller ingeniør og fortsatt bo hjemme. I dag leverer distriktene arbeidskraft til sentraliserte utdanningsinstitusjoner. Fikk distriktene beholde denne kompetansen lokalt ville det vært mulig å utvikle utdanningsløp lokalt. Visjonen må være å få høyskoleutdanning innenfor en rekke fagfelt desentralisert, og at det blir en like stor selvfølge som at de videregående skolene er spredd ut over det ganske land, mener Brenna.