Knut Aastad Bråten er med i Venstres programkomite for 2021

Knut Aastad Bråten er i gang med en ny periode som representant for Venstre i Nord-Aurdal kommune. Nå har han også fått et stort nasjonalt ansvar i partiet sitt. Han representerer Innlandet og er gruppeleder for kultur.