Gå til sidens hovedinnhold

Ventar på skiltjusteringar: Øvre Vald­res ein ki­lo­me­ter nær­ma­re Oslo

Ut­byg­gin­ga av veg­strek­nin­ga Bagn-Bjør­go, med den fire ki­lo­me­ter lange Bagns­kleiv­tun­ne­len, har gjort ve­gen mel­lom Øvre Vald­res og Oslo litt kor­ta­re.

For abonnenter