Forvalter en nasjonalpark på åttende året uten en forvaltningsplan

Det har gått åtte år siden Langsua nasjonalpark ble opprettet, men det finnes fortsatt ingen forvaltningsplan.