- Metalldetektor er en trussel i Langsua

En av mer ukjente utfordringene i Langsua nasjonalpark er bruk av metalldetektor, som kan utgjøre en trussel for automatisk fredete kulturminner i verneområdene.