Vestre Slidre gjekk for Innlandet – men fleire håper på lokalkontor

Vestre Slidre kommune har bestemt at kommunerekneskapen for 2020 og åra framover skal reviderast hjå Innlandet Revisjon IKS.