Ingen søkjarar til stillinga etter andregangs utlysing: Kommunen gjer grep for å få på plass ein ny fastlege

Vestre Slidre kommune opnar for at ein ny fastlege kan få fast tilsetting i kommunen, i håp om å lykkes med å rekruttere til stillinga.