Gjekk mot eldrerådets vilje og vedtok samanslåing med råd for menneske med nedsett funksjonsevne: – Kvifor endre noko som fungerer?

I torsdagens kommunestyremøte vart det vedtake ei samorganisering av eldrerådet og råd for menneske med nedsett funksjonsevne, til eit felles råd for brukarmedverknad.