Vestre Slidre har starta "SIFF": – Vil skape eit nytt samlingspunkt for bygda

Vestre Slidre kommune har opna Senter for inkludering, frivilligheit og folkehelse (SIFF).