Desse skal sitte i råd og nemnder i Vestre Slidre dei neste fire åra

Artikkelen er over 1 år gammel

Kvart fjerde år, rett etter kommunevalet, blir det valt inn nye medlemmer i ulike nemnder og råd.