Kommunen går ut og oppmodar folk til å sikre- eller fjerne rundballar langs vegen

– Har du rundball lagra langs vegen, vær venleg og set opp gjerde eller flytt dei vekk frå vegkanten, oppmodar Vestre Slidre kommune på sine heimesider. Årsaka er den auka faren for elgpåkøyrslar.