Løyver truleg 300.000 kroner til fiber/breiband

Formannskapet i Vestre Slidre vil truleg bidra til delvis å finansiere breiband-dekning for nokre husstandar på Vaset, Røn vest og strekninga Slidre - Røn.