Skammestein: Arbeidet på fv. 289 "Eggåsen" settes i gang 6. august, og førar til at vegen vil vere stengt for gjennomkjøyring mellom 07:00 og 17:00 måndag til torsdag kvar veke frå 6. august til 15. oktober.

Alternative veger

Alternative veger i anleggperioden er E16/fv.51 via Fagernes for alle kjøyretøy. Mindre kjøyretøy kan og nytte fv. 268 Røn-Rogne. Oppdatert trafikkinformasjon finner du her. Det skal gjerast arbeid på stikkrenner, masseutskiftning, dreneringsgrøfter i tillegg til at grøfter skal renskast og reetablerast. Asfaltarbeidet vil bli gjort i 2019 når utbetringsarbeidet har satt seg. Byggeleier for utbetringa er Statens Vegvesen v/ Ole Egil Hagen. Entreprenør for arbeidet er Dokka Entreprenør.