Sa ja til nytt forum for hyttekommuner

Vestre Slidre kommune vil bruke 12.000 kroner i året på medlemskap i det nystarta nettverket "Forum for fritidsboligkommuner".