Fylkesmannen støtta kommunen i klagesak i Slidre

Vestre Slidre kommune fekk medhald i ei sak der dei ga Tveitabru Bygg AS dispensasjon frå reguleringsplanen til oppføring av ein tremannsbustad på ei tomt rett opp for Slidre sentrum.