Einar (20) frå Lomen er dei unges stemme i kommunestyret – vart tatt fullstendig på senga då han vart valt inn

Einar Lome (Sp) er den yngste kommunestyrerepresentanten i Vestre Slidre, og det med 17 års margin. Han er valt til kommunestyrets bindeledd med ungdomsrådet, og skal i dobbelt forstand vere dei unges stemme i fire år framover.