- Særs ryddig budsjettarbeid

Ordførar Eivind Brenna innleidde budsjettdebatten i Vestre Slidre med å rose rådmannen og staben hans.