Blir det sikra nok kompetanse i skulen i Vestre Slidre?

Kommunestyret hadde bedt om orientering om dette under den halvårlege statusrapporten for skulen som vart lagt fram i sist møte.