Mobbing i skulen var tema i kommunestyret

Til den halvårlege statusrapporten om skulen i Vestre Slidre ba dei folkevalde om å bli orientert om korleis det står til når det gjeld skulemiljøet, spesielt mobbing, noko som var ei utfordring for nokre år sidan.