No byggjest kulturskatten opp att: Kravde tre stappfulle trailerar å få frakta det enorme stabburet mellom Slidre og Lom

Stabburet som i fjor vart take ned for å gje plass til ny gangveg, har no fått plass på prestegardstunet på nedsida av Vøllavegen.