Bønder i Vestre Slidre får transportstøtte

Kommunestyret i Vestre Slidre vedtok før jul å gi kr 50,- i transportstøtte per rundball kjøpt utenfor Valdres.