Kjøper parkeringsplassen ved Lomen stavkyrkje

Vestre Slidre formannskap vedtok onsdag å løyve 37.000 kroner for å løyse ut dei to private grunneigarane som i dag eig grunnen der parkeringsplassen for kyrkja er.