Fylkesmannen avgjer om mobilmast ved Nordre Gilen

Stølseigarar og hytteeigarar har klaga over plasseringa som formannskapet ga dispensasjon til, men politikarane opprettheld avgjerda, difor går klagen til avgjerd hjå Fylkesmannen.

Artikkeltags