Fylkesmannen avgjer om mobilmast ved Nordre Gilen

Artikkelen er over 1 år gammel

Stølseigarar og hytteeigarar har klaga over plasseringa som formannskapet ga dispensasjon til, men politikarane opprettheld avgjerda, difor går klagen til avgjerd hjå Fylkesmannen.