Mobilmast på Nørre Gilen

Klagen frå stølseigarene førte ikkje fram, omsynet til best dekning for mobilnettet ga eit knapt fleirtal i formannskapet for denne løysinga.