- Vi tek alle innspel på alvor

Ordførar Eivind Brenna avviser påstanden om at kommunen kun tek omsyn til grunneigarinteresser.