- Vi tek alle innspel på alvor

Artikkelen er over 1 år gammel

Ordførar Eivind Brenna avviser påstanden om at kommunen kun tek omsyn til grunneigarinteresser.