Nytt møte om grenda Skjel si framtid ga ingen nye svar

I forbindelse med at innbyggerne i grenda Skjel søkte om å bli øystreslidringer på permanent basis for tre år siden, har det vært en del møtevirksomhet og befaringer uten at det har gitt resultater. De er fortsatt vestreslidringer. Fylkesmannen har sett på saka og konkluderte med at ei grensejustering er uaktuelt. Denne løsninga er innbyggerne i Skjel ikke fornøyde med.