Øystre/Vestre Slidre: Vatnet er frå godkjente vassverk og kan nyttast også til drikkevatn. Du kan hente vatn på desse punkta:

Øystre Slidre

Rogne:

  • Hydrant ved Coop i Rogne (berre kannefylling)
  • Hydrant ved Rogne skule (berre kannefylling)

Heggenes

  • Brannstasjonen på Heggenes (tank og kannefylling)
  • Reinseanlegget for Vindin vassverk (tank og kannefylling)
  • Hydrant ved Dalsvegen (berre kannefylling)
  • Brannstasjonen på Beitostølen (tank og kannefylling)

Vestre Slidre

Slidre

  • Slidre reinseanlegg

Røn

  • Røn brannstasjon