Vegopprusting i Vestre Slidre

To kommunale vegstubbar, i Røn og i Lomen, er rusta opp og har fått asfaltdekke i haust.